Vytvoř & Přehraj
AR manuály

Náš univerzální software Misterine Studio & App zajistí vizualizaci Vašich průmyslových procesů v rozšířené realitě. Pokud hledáte uživatelsky jednoduchý, cenově dostupný a inovativní AR editor a prohlížeč, pak vyzkoušejte naši platformu. Nepotřebujete žádné znalosti programování – využijí ho firmy všech velikostí, od malých po velké korporace.

VYTVÁŘEJTE S
Misterine Studio

LICENCE

Krok 1

Vytvořte nový proces nebo otevřete již existující

Krok 2

Importujte proces ze souboru (v kompatibilním formátu xml) nebo vytvořte pracovní postup od nuly

Krok 3

Přidejte nezbytné pokyny a případné odkazy, obrázky, referenční dokumenty, nástroje, přípravy, varování, upozornění atd.

Krok 4

Přidejte 3D scénu a importujte 3D data (např. CAD, obj, stp, fbx, step)

Krok 5

Upravte 3D animace v jednotlivých krocích

Krok 6

Uložte a exportujte proces na online server

PŘEHRÁVANÍ NA
Misterine App

ZDARMA

Krok 1

Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play

Krok 2

Otevřete aplikaci na zařízení, přihlaste se (nebo naskenujte čárový kód produktu, pokud je k dispozici) a stáhněte si proces

Krok 3

Otevřete proces a následujte pracovní instrukce

V případě použití markeru: umístěte marker do prostoru a načtěte ho skrze kameru na zařízení, objekt bude zobrazen na zadaném místě

Bez použití markeru: rozhlédněte se zařízením, aby načetlo okolí a kliknutím umístěte objekt na zobrazenou síť, objekt můžete otočit či posunout

Krok 4

Projděte proces a zkontrolujte work report

Příklady nasazení

MONTÁŽNÍ MANUÁLY

Manuály nejsou vždy jednoduché. Psané texty s 2D obrázky jsou často zavádějící a pracné. AR manuály pomáhají operátorům rychleji porozumět, jak na sebe jednotlivé kroky navazují.

Případová studie

Manuál k tryskovému motoru je velmi komplikovaný. Montáž 20.000 součástek na základě montážního manuálu – odborného anglického textu a 2D ilustrací – to není nic jednoduchého ani pro zkušené techniky.

Díky jasnému „vizuálnímu“ zobrazení snižují AR manuály nároky na správné pochopení a technici se tak lépe soustředí na vlastní práci. Zajišťují tak podporu nejen pro kvalifikované zaměstnance tak při zaškolení nováčků. AR zvyšuje produktivitu práce o 40% – 60%.

Více informací

SERVISNÍ MANUÁLY

Údržba, kontrola i opravy jsou náročné na zkušenosti. Při nerutinních procesech i zkušení technici musí pracovat s manuálem. AR manuály pomáhají technikům provádět tyto opravy rychleji a kvalitněji.

Případová studie

Technik navštívil klienta kvůli pravidelné údržbě výrobního zařízení. Během prohlídky zjistil, že je potřeba vyměnit další součástky, s jejichž výměnou neměl tolik zkušeností.

Otevře si proto ve svém mobilním telefonu aplikaci s AR manuálem. Projde interaktivními instrukcemi – vizuálním postupem výměny součástek s dodatečnými ilustracemi, odkazy, nabídkou alternativ, konfirmací a potvrzením o provedené práci. Práce tak dokončí bez jakékoliv komplikace a nutnosti externí pomoci.

Více informací

TECHNICKÁ PODPORA

Na současném globálním trhu je potřeba poskytovat technickou podporu – celosvětově tedy 24/7/365. To ale znamená také vyšší nároky a náklady na zaměstnance nebo cestovní náklady. AR vizuální manuály umožňují efektivní podporu, okamžitě, na dálku a šetří tak čas, kapacity i cestovní náklady.

Případová studie

Firma poskytovala 24 hodinovou podporu svých techniků a posílala je také ke klientům do zahraničí, kdykoliv bylo zapotřebí. Vzhledem nárůstu nároků na lidi a nákladům, začala hledat náhradní řešení.

Firma se rozhodla zavést AR podporu. Nyní mají zákazníci k dispozici vizuálního průvodce pro řešení běžných problémů, včetně varování, obrázků, přípravy, náhradních dílů, nástrojů a potřebných dokumentů – a nároky na techniky se tak výrazně snížily.

Více informací

UŽIVATELSKÉ MANUÁLY

Uživatelské manuály v AR mohou být ideálním nástrojem pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Zajistí uživatelům lepší využití vašeho výrobku, zvyšují jeho přidanou hodnotu a zlepšují uživatelský komfort. Díky AR můžete předběhnout svou konkurenci a přinést svým klientům další benefit.

Případová studie

Výrobce nábytku hledal cestu, jak zvýšit spokojenost svých zákazníků. Jedním z prostorů pro zlepšení bylo, že jejich papírové uživatelské manuály k montáži byly někdy matoucí, takže zákazník nábytek často při montáži poškodil.

Firma představila zákazníkům možnost použít AR manuály; po načtení čárového kódu na nábytku, se zákazníkovi zobrazí AR manuál správného výrobku. Úroveň spokojenosti zákazníků se tím zvýšila o 30%.

Více informací

TRÉNINK

Trénink je důležitá aktivita, která firmy stojí velké úsilí i náklady. AR může pomoci zefektivnit všechny druhy školení (např. obsluha strojů, mimořádné události, bezpečnost, vzdělávání) a tréninků (např. pro nováčky, distributory), a významně tak snížit zátěž na školící personál a stejně tak náklady na školení.

Případová studie

Montáže motorů letadel jsou komplikované. Školení probíhá na skutečných motorech, ale pro nové zaměstnance je složité vše pochopit speciálně tehdy, pokud je obtížné vidět mechanismus zvenku (např. vnitřní hřídel) nebo pokud se pracuje s mnoha velmi podobnými součástkami s různými funkcemi (vedení pro vzduch nebo palivo, atd.)

AR řeší většinu z těchto problémů – dokáže zobrazit vnitřní mechanismus a zobrazit různé funkční části odlišnými barvami. Další velkou výhodou je, že se školit můžete kdekoli a kdykoli.

Více informací

VELETRHY

Zajištění velkého množství vybavení nebo produktů pro veletrhy je nákladné. Výstavy jsou ale ideálním místem k oslovení potenciálních zákazníků – přenesením všech produktů do AR a zobrazením jejich fungování ve skutečné velikosti, můžete zaujmout více návštěvníků a využít veletrhy na maximum.

Případová studie

Výrobce průmyslových robotů hledal cesty, jak zefektivnit svůj marketing. Obvykle měl nastavený značný rozpočet na domácí i zahraniční obchodní veletrhy, než zjistil kolik konkurence získává pozornosti návštěvníků propagací svých produktů prostřednictvím AR – rozšířené reality.

Společnost se rozhodla AR vyzkoušet. Do stánku umístili jeden stroj a ostatní stroje a vybavení demonstrovali v AR. Výsledkem byl 40% nárůst návštěvníků a 20% nárůst poptávek.

Více informací

PRODEJNÍ PREZENTACE

AR může být skvělým prodejním nástrojem. Zákazníci uvidí 3D model výrobku v reálném prostoru a to z 360 stupňů. Zadruhé můžete demonstrovat fuknčnost produktu ať již zmenšeného, tak v jeho skutečné velikosti. Zatřetí Vám dává možnost prodávat lépe své produkty i bez nutnosti návštěvy u zákazníka.

Případová studie

Výrobci strojů se nedařilo přesvědčit klienta, aby obmněnil své staré zařízení za nové. Hlavním důvodem bylo, že zákazník neměl možnost přímo porovnat funkcionalitu a velikost nového zařízení oproti starému, a nebyl tak přesvědčen o jeho výhodách.

Společnost použila pro předvedení klientovi prezentaci v AR. Přímo ve výrobních prostorech předvedla zařízení a jeho funkcionality v 3D. Klient díky tomu porozuměl přínosům nového modelu a rozhodl se pro jeho pořízení.

Více informací

VZDĚLÁVÁNÍ

Na digitalizaci ve vzdělávání se v posledních letech zaměřuje velká pozornost nejen vlády, ale i různých vzdělávacích institucí. V procesu digitální transformace by AR mohla hrát vůdčí roli. Její využití je možné v jakémkoli předmětu – chemii, biologii, fyzice, matematice, dějepisu, občanské výchově, atd.

Případová studie

V souladu s trendy zavádění digitalizace do vzdělávání pořídila základní škola pro své žáky nové tablety. Učitelé však neměli k dispozici digitální obsah, který by byl vhodný pro výuku a který by zároveň přirozeně motivoval žáky ke studiu.

Ředitel školy se rozhodl implementovat AR jako doplněk k současným učebnicím. Studenti ocenili 3D animace zejména při probírání komplikovanějších témat. AR jim umožnila pochopit látku rychleji a lépe porozumět všem detailům.

Více informací

MONTÁŽNÍ MANUÁLY

Manuály nejsou vždy jednoduché. Psané texty s 2D obrázky jsou často zavádějící a pracné. AR manuály pomáhají operátorům rychleji porozumět, jak na sebe jednotlivé kroky navazují.

Případová studie

Manuál k tryskovému motoru je velmi komplikovaný. Montáž 20.000 součástek na základě montážního manuálu – odborného anglického textu a 2D ilustrací – to není nic jednoduchého ani pro zkušené techniky.

Díky jasnému „vizuálnímu“ zobrazení snižují AR manuály nároky na správné pochopení a technici se tak lépe soustředí na vlastní práci. Zajišťují tak podporu nejen pro kvalifikované zaměstnance tak při zaškolení nováčků. AR zvyšuje produktivitu práce o 40% – 60%.

Více informací

SERVISNÍ MANUÁLY

Údržba, kontrola i opravy jsou náročné na zkušenosti. Při nerutinních procesech i zkušení technici musí pracovat s manuálem. AR manuály pomáhají technikům provádět tyto opravy rychleji a kvalitněji.

Případová studie

Technik navštívil klienta kvůli pravidelné údržbě výrobního zařízení. Během prohlídky zjistil, že je potřeba vyměnit další součástky, s jejichž výměnou neměl tolik zkušeností.

Otevře si proto ve svém mobilním telefonu aplikaci s AR manuálem. Projde interaktivními instrukcemi – vizuálním postupem výměny součástek s dodatečnými ilustracemi, odkazy, nabídkou alternativ, konfirmací a potvrzením o provedené práci. Práce tak dokončí bez jakékoliv komplikace a nutnosti externí pomoci.

Více informací

TECHNICKÁ PODPORA

Na současném globálním trhu je potřeba poskytovat technickou podporu – celosvětově tedy 24/7/365. To ale znamená také vyšší nároky a náklady na zaměstnance nebo cestovní náklady. AR vizuální manuály umožňují efektivní podporu, okamžitě, na dálku a šetří tak čas, kapacity i cestovní náklady.

Případová studie

Firma poskytovala 24 hodinovou podporu svých techniků a posílala je také ke klientům do zahraničí, kdykoliv bylo zapotřebí. Vzhledem nárůstu nároků na lidi a nákladům, začala hledat náhradní řešení.

Firma se rozhodla zavést AR podporu. Nyní mají zákazníci k dispozici vizuálního průvodce pro řešení běžných problémů, včetně varování, obrázků, přípravy, náhradních dílů, nástrojů a potřebných dokumentů – a nároky na techniky se tak výrazně snížily.

Více informací

UŽIVATELSKÉ MANUÁLY

Uživatelské manuály v AR mohou být ideálním nástrojem pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Zajistí uživatelům lepší využití vašeho výrobku, zvyšují jeho přidanou hodnotu a zlepšují uživatelský komfort. Díky AR můžete předběhnout svou konkurenci a přinést svým klientům další benefit.

Případová studie

Výrobce nábytku hledal cestu, jak zvýšit spokojenost svých zákazníků. Jedním z prostorů pro zlepšení bylo, že jejich papírové uživatelské manuály k montáži byly někdy matoucí, takže zákazník nábytek často při montáži poškodil.

Firma představila zákazníkům možnost použít AR manuály; po načtení čárového kódu na nábytku, se zákazníkovi zobrazí AR manuál správného výrobku. Úroveň spokojenosti zákazníků se tím zvýšila o 30%.

Více informací

TRÉNINK

Trénink je důležitá aktivita, která firmy stojí velké úsilí i náklady. AR může pomoci zefektivnit všechny druhy školení (např. obsluha strojů, mimořádné události, bezpečnost, vzdělávání) a tréninků (např. pro nováčky, distributory), a významně tak snížit zátěž na školící personál a stejně tak náklady na školení.

Případová studie

Montáže motorů letadel jsou komplikované. Školení probíhá na skutečných motorech, ale pro nové zaměstnance je složité vše pochopit speciálně tehdy, pokud je obtížné vidět mechanismus zvenku (např. vnitřní hřídel) nebo pokud se pracuje s mnoha velmi podobnými součástkami s různými funkcemi (vedení pro vzduch nebo palivo, atd.)

AR řeší většinu z těchto problémů – dokáže zobrazit vnitřní mechanismus a zobrazit různé funkční části odlišnými barvami. Další velkou výhodou je, že se školit můžete kdekoli a kdykoli.

Více informací

VELETRHY

Zajištění velkého množství vybavení nebo produktů pro veletrhy je nákladné. Výstavy jsou ale ideálním místem k oslovení potenciálních zákazníků – přenesením všech produktů do AR a zobrazením jejich fungování ve skutečné velikosti, můžete zaujmout více návštěvníků a využít veletrhy na maximum.

Případová studie

Výrobce průmyslových robotů hledal cesty, jak zefektivnit svůj marketing. Obvykle měl nastavený značný rozpočet na domácí i zahraniční obchodní veletrhy, než zjistil kolik konkurence získává pozornosti návštěvníků propagací svých produktů prostřednictvím AR – rozšířené reality.

Společnost se rozhodla AR vyzkoušet. Do stánku umístili jeden stroj a ostatní stroje a vybavení demonstrovali v AR. Výsledkem byl 40% nárůst návštěvníků a 20% nárůst poptávek.

Více informací

PRODEJNÍ PREZENTACE

AR může být skvělým prodejním nástrojem. Zákazníci uvidí 3D model výrobku v reálném prostoru a to z 360 stupňů. Zadruhé můžete demonstrovat fuknčnost produktu ať již zmenšeného, tak v jeho skutečné velikosti. Zatřetí Vám dává možnost prodávat lépe své produkty i bez nutnosti návštěvy u zákazníka.

Případová studie

Výrobci strojů se nedařilo přesvědčit klienta, aby obmněnil své staré zařízení za nové. Hlavním důvodem bylo, že zákazník neměl možnost přímo porovnat funkcionalitu a velikost nového zařízení oproti starému, a nebyl tak přesvědčen o jeho výhodách.

Společnost použila pro předvedení klientovi prezentaci v AR. Přímo ve výrobních prostorech předvedla zařízení a jeho funkcionality v 3D. Klient díky tomu porozuměl přínosům nového modelu a rozhodl se pro jeho pořízení.

Více informací

VZDĚLÁVÁNÍ

Na digitalizaci ve vzdělávání se v posledních letech zaměřuje velká pozornost nejen vlády, ale i různých vzdělávacích institucí. V procesu digitální transformace by AR mohla hrát vůdčí roli. Její využití je možné v jakémkoli předmětu – chemii, biologii, fyzice, matematice, dějepisu, občanské výchově, atd.

Případová studie

V souladu s trendy zavádění digitalizace do vzdělávání pořídila základní škola pro své žáky nové tablety. Učitelé však neměli k dispozici digitální obsah, který by byl vhodný pro výuku a který by zároveň přirozeně motivoval žáky ke studiu.

Ředitel školy se rozhodl implementovat AR jako doplněk k současným učebnicím. Studenti ocenili 3D animace zejména při probírání komplikovanějších témat. AR jim umožnila pochopit látku rychleji a lépe porozumět všem detailům.

Více informací

Sektory

Naši hlavní zákazníci jsou z oblasti letectví, automobilového průmyslu, strojírenství, elektroniky, energetiky, stavebnictví, nábytku, hraček a hobby.

AEROSPACE
AUTOMOTIVE
STROJÍRENSTVÍ
ELEKTRONIKA
ENERGETIKA
Vzdělávání
NÁBYTEK
HRY & ZÁBAVA

Naši hlavní zákazníci jsou z oblasti letectví, automobilového průmyslu, strojírenství, elektroniky, energetiky, stavebnictví, nábytku, hraček a hobby.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner