Misterine

Rozšířená realita
v digitálních
řešeních

AR
v průmyslu

Rozšířená realita (AR) – technologie z budoucnosti nyní ve vašich rukách. Misterine vyvinul AR platformu pro kažodenní podporu lidí v běžné práci. Nabízíme také řešení na míru pro AR podporu nasazení digitálních řešení.

Naši hlavní zákazníci jsou z oblasti letectví, automobilového průmyslu, strojírenství, elektroniky, energetiky, stavebnictví, nábytku, hraček a hobby.

AEROSPACE
AUTOMOTIVE
STROJÍRENSTVÍ
ELEKTRONIKA
ENERGETIKA
STAVEBNICTVÍ
NÁBYTEK
HRY & ZÁBAVA

Naši hlavní zákazníci jsou z oblasti letectví, automobilového průmyslu, strojírenství, elektroniky, energetiky, stavebnictví, nábytku, hraček a hobby.

Vytvoř & Přehraj
AR manuály

Náš univerzální software Misterine Studio / App zajistí vizualizaci Vašich průmyslových procesů v rozšířené realitě. Pokud hledáte uživatelsky jednoduchý, cenově dostupný a inovativní AR editor a prohlížeč, pak vyzkoušejte naší platformu. Nepotřebujete žádné znalosti programování – využijí ho firmy všech velikostí, od rodinných po korporace.

MONTÁŽNÍ MANUÁLY

Manuály nejsou vždy jednoduché. Psané texty s 2D obrázky jsou často zavádějící a pracné. AR manuály pomáhají operátorům rychleji porozumět, jak na sebe jednotlivé kroky navazují.

Případová studie

Manuál k tryskovému motoru je velmi komplikovaný. Montáž 20.000 součástek na základě montážního manuálu – plném anglického textu a 2D ilustrací – to není nic jednoduchého ani pro zkušené techniky.

Díky univerzálnímu „vizuálnímu“ zobrazení, AR manuály snižují nároky na správné pochopení a technici se tak mohou soustředit na vlastní práci. Zajišťuje tak podporu nejen pro kvalifikované zaměstnance, ale také personálu v zaškolení. AR zvyšuje produktivitu práce o 40% – 60%.

Více informací

SERVISNÍ MANUÁL

Údržba, kontrola i opravy jsou náročné na zkušenosti. Zejména pro nerutinní práce i zkušení technici musí pracovat s manuálem. AR manuály pomáhají technikům provádět tyto opravy rychleji a kvalitněji.

Případová studie

Technik navštívil klienta kvůli pravidelné údržbě výrobního zařízení. Během prohlídky zjistil, že je potřeba vyměnit další součástky, s jejichž výměnou neměl tolik zkušeností.

Otevře si proto ve svém mobilním telefonu aplikaci s AR manuálem. Projde interaktivními instrukcemi – vizuálním postupem výměny součástek s dodatečnými ilustracemi, odkazy, nabídkou alternativ, konfirmací a potvrzením o provedené práci. Práce tak dokončí bez jakékoliv komplikace a nutnosti externí pomoci.

Více informací

TECHNICKÁ PODPORA

Na současném globálním trhu je potřeba poskytovat technickou podporu – celosvětově tedy 24/7/365. To ale znamená také vyšší nároky a náklady na zaměstnance ale i cestovní náklady. AR vizuální manuály umožňují efektivní podporu a navíc na dálku a šetří tak čas, kapacity i cestovní náklady.

Případová studie

Firma poskytovala 24 hodinovou podporu svých techniků a posílala je také ke klientům do zahraničí, kdykoliv bylo zapotřebí. Vzhledem nárůstu nároků na lidi a nákladům, začala hledat náhradní řešení.

Firma se rozhodla zavést AR podporu. Nyní mají zákazníci k dispozici vizuálního průvodce pro řešení běžných problémů, včetně varování, obrázků, přípravy, náhradních dílů, nástrojů a potřebných dokumentů – a nároky na techniky se tak výrazně snížily.

Více informací

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Uživatelský manuál v AR může být ideálním nástrojem pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Zajistí uživatelům lepší využití vašeho výrobku, zvyšuje jeho přidanou hodnotu a zlepšuje uživatelský komfort. Díky AR můžete předběhnout svou konkurenci a přinést svým klientům další benefit.

Případová studie

Výrobce nábytku hledal cestu, jak zvýšit spokojenost svých zákazníků. Jedním z prostorů pro zlepšení bylo, že jejich papírové uživatelské manuály k montáži byly někdy matoucí, takže zákazník nábytek často při montáži poškodil.

Firma představila zákazníkům možnost použít AR manuály; po načtení čárového kódu na nábytku, se zákazníkovi zobrazí AR manuál daného výrobku. Úroveň spokojenosti zákazníků se tím zvýšila o 30%.

Více informací

TRÉNINK

Trénink je velmi důležitá aktivita, která vyžaduje vysoké úsilí i náklady. AR může pomoci zefektivnit všechny druhy školení (např. obsluha strojů, mimořádné události, bezpečnost, vzdělávání) a tréninků (např. noví zaměstnanci, distributoři), a významně tak snížit zátěž školícího personálu, stejně jako náklady na školení.

Případová studie

Montáže motorů letadel jsou komplikované. Školení probíhá na skutečných motorech, ale pro nové zaměstnance je složité vše pochopit speciálně tehdy, pokud je obtížné vidět mechanismus zvenku (např. vnitřní hřídel) nebo pokud se pracuje s mnoha velmi podobnými součástkami s různými funkcemi (vedení pro vzduch nebo palivo, atd.)

AR řeší většinu z těchto problémů – dokáže zobrazit vnitřní mechanismus a zobrazit různé funkční části odlišnými barvami. Další velkou výhodou je, že se školit můžete kdekoli a kdykoli.

Více informací

VELETRHY

Zajištění velkého množství vybavení nebo produktů pro veletrhy je nákladné. Výstavy jsou ale ideálním místem k oslovení potenciálních zákazníků – přenesením všech produktů do AR a zobrazením jejich fungování ve skutečné velikosti, můžete zaujmout více návštěvníků a využít veletrhy na maximum.

Případová studie

Výrobce průmyslových robotů hledal cesty, jak zefektivnit svůj marketing. Obvykle měl nastavený značný rozpočet na domácích i zahraniční obchodní veletrhy, až zjistil kolik konkurence získává pozornosti návštěvníků propagací svých produktů prostřednictvím AR – rozšířené reality.

Společnost se rozhodla AR vyzkoušet. Do stánku umístili jeden stroj a ostatní stroje a vybavení demonstrovali v AR. Výsledkem byl 40% nárůst návštěvníků a 20% nárůst poptávek.

Více informací

PRODEJNÍ PREZENTACE

AR může být skvělým prodejním nástrojem. Zákazníci uvidí 3D model výrobku v reálném prostoru a to z 360 stupňů. Zadruhé můžete demonstrovat fuknčnost produktu ať již zmenšeného, tak v jeho skutečné velikosti. Zatřetí Vám dává možnost prodávat lépe své produkty i bez nutnosti návštěvy u zákazníka.

Případová studie

Výrobci strojů se nedařilo přesvědčit klienta, aby obmněnil své staré zařízení za nové. Hlavním důvodem bylo, že zákazník neměl možnost přímo porovnat funkcionalitu a velikost nového zařízení oproti starému, a nebyl tak přesvědčen o jeho výhodách.

Společnost použila pro předvedení klientovi prezentaci v AR. Přímo ve výrobních prostorech předvedla zařízení a jeho funkcionality v 3D. Klient díky tomu porozuměl přínosům nového modelu a rozhodl se pro jeho pořízení.

Více informací

PRODUKTOVÝ KATALOG

Namísto posílání nebo nošení produktových katalogů zákazníkovi, můžete použít tablet nebo telefon pro prezentaci v AR. Můžete také předvést, jak produkt pracuje, ukázat jaký druh doplňků by mohl mít nebo zkusit, jak produkt zapadá do klientova prostoru.

Případová studie

Výrobce vstřikolisů představil AR katalog jako nástroj pro představení svých strojů a příslušenství přímo u zákazníka. Jedním z největších problémů zákazníků bylo, zda se stroje a příslušenství vejdou do definovaných linek.

Nyní je zákazník spokojený, protože může lépe posoudit, zda je daný stroj vhodný pro jejich výrobní linku. V současné době zvažují nákup doplňků pro jejich stávající zařízení.

Více informací

MONTÁŽNÍ MANUÁLY

Manuály nejsou vždy jednoduché. Psané texty s 2D obrázky jsou často zavádějící a pracné. AR manuály pomáhají operátorům rychleji porozumět, jak na sebe jednotlivé kroky navazují.

Případová studie

Manuál k tryskovému motoru je velmi komplikovaný. Montáž 20.000 součástek na základě montážního manuálu – plném anglického textu a 2D ilustrací – to není nic jednoduchého ani pro zkušené techniky.

Díky univerzálnímu „vizuálnímu“ zobrazení, AR manuály snižují nároky na správné pochopení a technici se tak mohou soustředit na vlastní práci. Zajišťuje tak podporu nejen pro kvalifikované zaměstnance, ale také personálu v zaškolení. AR zvyšuje produktivitu práce o 40% – 60%.

Více informací

SERVISNÍ MANUÁL

Údržba, kontrola i opravy jsou náročné na zkušenosti. Zejména pro nerutinní práce i zkušení technici musí pracovat s manuálem. AR manuály pomáhají technikům provádět tyto opravy rychleji a kvalitněji.

Případová studie

Technik navštívil klienta kvůli pravidelné údržbě výrobního zařízení. Během prohlídky zjistil, že je potřeba vyměnit další součástky, s jejichž výměnou neměl tolik zkušeností.

Otevře si proto ve svém mobilním telefonu aplikaci s AR manuálem. Projde interaktivními instrukcemi – vizuálním postupem výměny součástek s dodatečnými ilustracemi, odkazy, nabídkou alternativ, konfirmací a potvrzením o provedené práci. Práce tak dokončí bez jakékoliv komplikace a nutnosti externí pomoci.

Více informací

TECHNICKÁ PODPORA

Na současném globálním trhu je potřeba poskytovat technickou podporu – celosvětově tedy 24/7/365. To ale znamená také vyšší nároky a náklady na zaměstnance ale i cestovní náklady. AR vizuální manuály umožňují efektivní podporu a navíc na dálku a šetří tak čas, kapacity i cestovní náklady.

Případová studie

Firma poskytovala 24 hodinovou podporu svých techniků a posílala je také ke klientům do zahraničí, kdykoliv bylo zapotřebí. Vzhledem nárůstu nároků na lidi a nákladům, začala hledat náhradní řešení.

Firma se rozhodla zavést AR podporu. Nyní mají zákazníci k dispozici vizuálního průvodce pro řešení běžných problémů, včetně varování, obrázků, přípravy, náhradních dílů, nástrojů a potřebných dokumentů – a nároky na techniky se tak výrazně snížily.

Více informací

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Uživatelský manuál v AR může být ideálním nástrojem pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Zajistí uživatelům lepší využití vašeho výrobku, zvyšuje jeho přidanou hodnotu a zlepšuje uživatelský komfort. Díky AR můžete předběhnout svou konkurenci a přinést svým klientům další benefit.

Případová studie

Výrobce nábytku hledal cestu, jak zvýšit spokojenost svých zákazníků. Jedním z prostorů pro zlepšení bylo, že jejich papírové uživatelské manuály k montáži byly někdy matoucí, takže zákazník nábytek často při montáži poškodil.

Firma představila zákazníkům možnost použít AR manuály; po načtení čárového kódu na nábytku, se zákazníkovi zobrazí AR manuál daného výrobku. Úroveň spokojenosti zákazníků se tím zvýšila o 30%.

Více informací

TRÉNINK

Trénink je velmi důležitá aktivita, která vyžaduje vysoké úsilí i náklady. AR může pomoci zefektivnit všechny druhy školení (např. obsluha strojů, mimořádné události, bezpečnost, vzdělávání) a tréninků (např. noví zaměstnanci, distributoři), a významně tak snížit zátěž školícího personálu, stejně jako náklady na školení.

Případová studie

Montáže motorů letadel jsou komplikované. Školení probíhá na skutečných motorech, ale pro nové zaměstnance je složité vše pochopit speciálně tehdy, pokud je obtížné vidět mechanismus zvenku (např. vnitřní hřídel) nebo pokud se pracuje s mnoha velmi podobnými součástkami s různými funkcemi (vedení pro vzduch nebo palivo, atd.)

AR řeší většinu z těchto problémů – dokáže zobrazit vnitřní mechanismus a zobrazit různé funkční části odlišnými barvami. Další velkou výhodou je, že se školit můžete kdekoli a kdykoli.

Více informací

VELETRHY

Zajištění velkého množství vybavení nebo produktů pro veletrhy je nákladné. Výstavy jsou ale ideálním místem k oslovení potenciálních zákazníků – přenesením všech produktů do AR a zobrazením jejich fungování ve skutečné velikosti, můžete zaujmout více návštěvníků a využít veletrhy na maximum.

Případová studie

Výrobce průmyslových robotů hledal cesty, jak zefektivnit svůj marketing. Obvykle měl nastavený značný rozpočet na domácích i zahraniční obchodní veletrhy, až zjistil kolik konkurence získává pozornosti návštěvníků propagací svých produktů prostřednictvím AR – rozšířené reality.

Společnost se rozhodla AR vyzkoušet. Do stánku umístili jeden stroj a ostatní stroje a vybavení demonstrovali v AR. Výsledkem byl 40% nárůst návštěvníků a 20% nárůst poptávek.

Více informací

PRODEJNÍ PREZENTACE

AR může být skvělým prodejním nástrojem. Zákazníci uvidí 3D model výrobku v reálném prostoru a to z 360 stupňů. Zadruhé můžete demonstrovat fuknčnost produktu ať již zmenšeného, tak v jeho skutečné velikosti. Zatřetí Vám dává možnost prodávat lépe své produkty i bez nutnosti návštěvy u zákazníka.

Případová studie

Výrobci strojů se nedařilo přesvědčit klienta, aby obmněnil své staré zařízení za nové. Hlavním důvodem bylo, že zákazník neměl možnost přímo porovnat funkcionalitu a velikost nového zařízení oproti starému, a nebyl tak přesvědčen o jeho výhodách.

Společnost použila pro předvedení klientovi prezentaci v AR. Přímo ve výrobních prostorech předvedla zařízení a jeho funkcionality v 3D. Klient díky tomu porozuměl přínosům nového modelu a rozhodl se pro jeho pořízení.

Více informací

PRODUKTOVÝ KATALOG

Namísto posílání nebo nošení produktových katalogů zákazníkovi, můžete použít tablet nebo telefon pro prezentaci v AR. Můžete také předvést, jak produkt pracuje, ukázat jaký druh doplňků by mohl mít nebo zkusit, jak produkt zapadá do klientova prostoru.

Případová studie

Výrobce vstřikolisů představil AR katalog jako nástroj pro představení svých strojů a příslušenství přímo u zákazníka. Jedním z největších problémů zákazníků bylo, zda se stroje a příslušenství vejdou do definovaných linek.

Nyní je zákazník spokojený, protože může lépe posoudit, zda je daný stroj vhodný pro jejich výrobní linku. V současné době zvažují nákup doplňků pro jejich stávající zařízení.

Více informací

VYTVOŘ
Misterine Studio

Ve čtyřech jednoduchých krocích můžete vytvořit a měnit své vlastní AR manuály a prezentace. Nebo pokud nemáte pracovníky pro tuto kreativní práci, můžeme je pro vás vytvořit my. Vizualizace v AR je mnohem jednodušší než si myslíte, Vyzkoušejte náš trial licence plan a posuďte sami.

PŘEHRAJ
Misterine App

Manuály a prezentace v AR můžete předvádět na svém vlastním zařízení kdykoliv a kdekoliv. Naše aplikace pracuje ve dvou režimech; mód Dotyk bez dodatečné značky (pro tréninky a prodej) a mód Značka s dodatečnou značkou (pro přesné montáže nebo údržbu). Stáhněte a vyzkoušejte si naše demo a vyzkoušejte sami potenciál AR.

Spravujte obrazové
3D data v AR

Přáli jste si někdy nástroj pro pořízení 360-stupňového náhledu na předmět? Jestli ano, řešení je právě před vámi.

Náš inovativní systém „AR Record Management Tool“ Vám umožní porovnat 360-stupňový náhled na předmět ve dvou různých okamžicích. Tento systém vám umožní ukládat a porovnávat stav předmětu, například, PŘED pronájmem zákazníkovi a PO jeho navrácení (např. u pronájmu), nebo při PŘEJÍMCE věci od klienta a při jejím PŘEDÁNÍ zpět (např. služby údržby). Budete tak mít jasný vizuální doklad, který později nikdo nemůže zpochybnit.

Zjistit více

VIZUALIZUJTE SVŮJ
PROVOZ V AR

Hledáte řešení pro digitalizaci provozu (DX)? Misterine nabízí celou řadu AR řešení na míru, zejména pro provoz digitální továrny. V posledních letech globální společnosti pochopily důležitost dat a začali řešit průmysl 4.0, digitální dvojče, chytré továrny a průmyslové IoT – ale jak se to promítají do reality? Velké množství dat je shromažďováno a ukládáno na cloud – ale jak je využít na maximum?

Využití rozšířené reality je nejslibnějším řešením v digitalizaci výroby. Obraz je lepší než tisíce slov – potenciál AR je neomezený právě díky propojení lidí s technologií.

Zjistit Více